ประกาศสภา อบต.
เรื่อง : ผลการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน