ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ด้วยขณะนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีดังนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน