ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศงถ. 103-05 สายพรุหนองเตย - บ้านนายภักดี หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังห
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-05 สายพรุหนองเตย - บ้านนายภักดี หยิกซ้าย หมู่ที่ 4 บ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,060,312.55 บาท (สองล้านหกหมื่นสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน