ประกาศสภา อบต.
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (ขยายเวลา)
  รายละเอียด : .
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน