ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25 มี.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ม.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
09 ธ.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
09 ธ.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10 มิ.ย. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
15 เม.ย. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-04 สายโยธา – ปากควน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราข ดาวน์โหลดเอกสาร
15 เม.ย. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-03 ถนนสายหนองหยี – บางคลุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
13 เม.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
02 มี.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22