ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
25 มี.ค. 2565
2 รายงานการเงินประจำปีและรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31 ม.ค. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25 ม.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
09 พ.ย. 2564
5 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
06 ต.ค. 2564
6 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
06 ต.ค. 2564
7 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
23 ก.ย. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนุะ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ก.ย. 2564
9 รับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
06 ก.ย. 2564
10 ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่ตำบลท่าเสม็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
11 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23