การป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือและมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
30 เม.ย. 2565
2 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30 เม.ย. 2565
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
30 เม.ย. 2565
4 ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
25 มี.ค. 2565
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
30 ม.ค. 2565
6 รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ก.ค. 2563
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
13 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1