ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ท่าเสม็ด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564. ดาวน์โหลดเอกสาร
15 ต.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 1003-05 สายพรุหนองเตย - บ้านนายภักดี หมู่ที่ 4 บ้านไร่เนิน ดาวน์โหลดเอกสาร
12 มี.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคชรัตน์ ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรร ดาวน์โหลดเอกสาร
24 ก.พ. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศงถ. 103-05 สายพรุหนองเตย - บ้านนายภักดี หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังห ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ก.พ. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.103-05 สายพรุหนองเตย - บ้านนายภักดี หมู่ที่ 4 บ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ก.พ. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคชรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
04 ก.พ. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-03 สายหนองหยี - บางคลุ้ง หมู่ที่ 1 บ้านตลาดเก่ ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ม.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่องประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคชรัตน์ ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราข ดาวน์โหลดเอกสาร
23 ม.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-03 สายหนองหยี - บางคลุ้ง หมู่ที่ 1 บ้านตลาดเก่า ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอ ดาวน์โหลดเอกสาร
08 ม.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 103-03 สายหนองหยี – บางคลุ้ง หมู่ที่ 1 บ้านตลาดเก่า ตำบลท่าเสม็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
23 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19