มุมการบริหารงานบุคคล อปท.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบสำรวจข้อมูลบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
10 พ.ย. 2559
2 คู่มือแบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ย. 2559
3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ย. 2559
4 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ย. 2559
5 ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ย. 2559
6 ตัวอย่างแผนงานต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ย. 2559
7 ตัวอย่างโครงการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ย. 2559
8 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ระดับชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ย. 2559
9 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ย. 2559
10 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ระดับชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2