ประกาศสภา อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
26 พ.ค. 2560
22 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และวันเริ่มประชุมของสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14 มี.ค. 2560
23 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
08 ก.พ. 2560
24 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
08 ก.พ. 2560
25 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ม.ค. 2560
26 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ย. 2559
27 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ย. 2559
28 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
14 ก.ย. 2559
29 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
14 ก.ย. 2559
30 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5