ประกาศสภา อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ส.ค. 2559
32 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ส.ค. 2559
33 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ส.ค. 2559
34 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ส.ค. 2559
35 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
26 ก.ค. 2559
36 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
06 มิ.ย. 2559
37 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
06 มิ.ย. 2559
38 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
27 พ.ค. 2559
39 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 พ.ค. 2559
40 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5