ประกาศสภา อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
03 พ.ค. 2559
42 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
28 เม.ย. 2559
43 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
28 เม.ย. 2559
44 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
21 เม.ย. 2559
45 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.พ. 2559
46 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.พ. 2559
47 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5