ประกาศสภา อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20 ก.พ. 2563
2 ผลการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ม.ค. 2563
3 ผลการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
01 พ.ย. 2562
4 ผลการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
05 ก.ย. 2562
5 ผลการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26 ส.ค. 2562
6 ผลการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17 มิ.ย. 2562
7 ผลการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18 มี.ค. 2562
8 ผลการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 20 ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มี.ค. 2562
9 ผลการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
05 ก.ย. 2561
10 ผลการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5